ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Στην FDN GROUP έχουμε μάθει να επενδύουμε στους Ανθρώπους μας και να θεωρούμε το Δυναμικό μας το σημαντικότερο παράγοντα για την επιτυχία μας.  Οι Άνθρωποι μας εξελίσσονται μέσα σε ένα ιδιαιτέρα δυναμικό περιβάλλον, με συνεχή καθοδήγηση και εκπαίδευση.

Στην FDN GROUP, βρισκόμενοι σε σταθερή πορεία ανάπτυξης, επιδιώκουμε να συνεργαζόμαστε με δραστήρια και ικανά στελέχη. Εάν πιστεύετε ότι διαθέτετε τα προσόντα τότε ελάτε μαζί μας για να αλλάξουμε το τοπίο της βιομηχανίας και της σύγχρονης γεωργίας στην Ελλάδα.

Στείλτε μας το βιογραφικό σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: cv@fdn-group.com

Τα βιογραφικά σημειώματα θα φυλάσσονται με απόλυτη εχεμύθεια στη βάση δεδομένων της FDN GROUP.