ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ

Η FDN GROUP προσφέρει ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον εργασίας καλλιεργώντας το πνεύμα συνεργασίας και την ομαδικότητα και εφαρμόζοντας πολιτικές ίσης μεταχείρισης.

Ένα περιβάλλον ζεστό, ανθρώπινο, φιλικό, με ανοιχτή επικοινωνία, που σέβεται, νοιάζεται, φροντίζει, αναπτύσσει και επιβραβεύει τους εργαζομένους.

Δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην συνεχή επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού της μέσα από τη συμμετοχή του σε εκπαιδευτικά σεμινάρια σε θέματα που σχετίζονται με την εξέλιξη της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας.