BLOG

Κάντε το Site σας προσβάσιμο σε άτομα με αναπηρίες!
03 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Κάντε το Site σας προσβάσιμο σε άτομα με αναπηρίες!

Από το 1992, η 3η Δεκεμβρίου Διεθνής Ημέρα των Ατόμων με Αναπηρίες (IDPD). Το θέμα της φετινής χρονιάς είναι η «Προώθηση της συμμετοχής των ατόμων με αναπηρίες και της ηγεσίας τους».
Το θέμα επικεντρώνεται στην ενδυνάμωση των ατόμων με αναπηρίες για μια χωρίς αποκλεισμούς, δίκαιη και αειφόρο ανάπτυξη, όπως προβλέπεται στην Ατζέντα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του 2030, η οποία δεσμεύεται να μην «αφήσει κανέναν πίσω» και αναγνωρίζει την αναπηρία ως οριζόντια ζητήματα, στην εφαρμογή των 17 στόχων της για την αειφόρο ανάπτυξη.
Για τα άτομα με αναπηρίες, η δυνατότητα πρόσβασης σημαίνει ότι είναι σε θέση να χρησιμοποιούν ένα προϊόν ή μια υπηρεσία τόσο αποτελεσματικά όσο ένα άτομο χωρίς αναπηρία. Αυτό σημαίνει τη χρήση αρχών σχεδιασμού χωρίς αποκλεισμούς για τη χρήση των προϊόντων και των υπηρεσιών από ένα ευρύτερο τμήμα του πληθυσμού. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό δεν είναι δυνατό, και οι τεχνολογίες υποβοήθησης μπορούν να καλούνται να καλύψουν το κενό. Αν ναι, οι βασικές τεχνολογίες θα πρέπει να επιτρέπουν την απρόσκοπτη σύνδεση του λογισμικού ή του υλικού της βοηθητικής συσκευής, όσον αφορά τόσο τη δια-λειτουργικότητα όσο και τη φορητότητα των δεδομένων.

Η αλλαγή της στάσης των ατόμων απέναντι στην αναπηρία είναι θεμελιώδης για την επίτευξη μεγαλύτερης προσβασιμότητας. Βασικός στόχος είναι η έμφαση στις ικανότητες ενός ατόμου παρά στις αναπηρίες και η ενθάρρυνση της ανεξαρτησίας και της ικανότητας του ατόμου μειώνοντας τους περιβαλλοντικούς φραγμούς.

Τα άτομα με αναπηρία αντιμετωπίζουν τόσα διαφορετικά εμπόδια καθώς υπάρχουν τύποι και βαθμοί αναπηρίας. Για παράδειγμα, τα άτομα με προβλήματα όρασης που χρησιμοποιούν λογισμικό ανάγνωσης οθόνης ενδέχεται να αντιμετωπίσουν ιστότοπους που έχουν σύγχυση πλοήγησης ή που δεν διαθέτουν περιγραφές εικόνων.

Με την άρση των φραγμών, τα άτομα με αναπηρίες θα είναι σε θέση να χρησιμοποιούν και να συμβάλλουν περισσότερο στον πλούτο του διαδικτύου συμμετέχοντας ανεξάρτητα στις κοινότητες της επιλογής τους.

Εκτός από την φυσική προσβασιμότητα, για να μπορούν τα άτομα με αναπηρία επωφεληθούν από το Διαδίκτυο και να συνεισφέρουν στην αξία του , είναι απαραίτητο  να ξεπεραστούν και άλλα εμπόδια.

Η https://www.w3.org/ μας προτείνει τη λίστα WCAG 2. Μια λίστα με κριτήρια επιτυχίας και τεχνικές, η οποία  καλύπτει ένα ευρύ φάσμα συστάσεων για την πιο προσιτή πρόσβαση ατόμων με αναπηρίες στο περιεχόμενο Ιστού.


Οι τέσσερεις αρχές ενός ευπρόσιτου ιστού

Οι κατευθυντήριες γραμμές και τα κριτήρια επιτυχίας είναι οργανωμένα γύρω από τις ακόλουθες τέσσερις αρχές, οι οποίες θέτουν τις απαραίτητες βάσεις για την πρόσβαση και τη χρήση περιεχομένου ιστού από οποιονδήποτε. Όποιος θέλει να χρησιμοποιήσει τον ιστό πρέπει να έχει περιεχόμενο που είναι:

1. Αντιληπτό
Τα στοιχεία της πληροφορίας και της διεπαφής χρήστη πρέπει να παρουσιάζονται στους χρήστες με τρόπο που μπορούν να γίνουν αντιληπτά  από τις αισθήσεις τους.

2. Χρηστικό
Τα στοιχεία της διεπαφής χρήστη και η πλοήγηση πρέπει να είναι λειτουργικά. Αυτό σημαίνει ότι οι χρήστες πρέπει να μπορούν να χειριστούν τη διεπαφή, η οποία δεν μπορεί να απαιτεί αλληλεπίδραση που ο χρήστης δεν μπορεί να εκτελέσει.
 
3. Κατανοητό
Οι πληροφορίες και η λειτουργία της διεπαφής χρήστη πρέπει να είναι κατανοητές.
Αυτό σημαίνει ότι οι χρήστες πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν τις πληροφορίες καθώς και τη λειτουργία του περιβάλλοντος χρήστη.

4. Εύρωστο
Το περιεχόμενο πρέπει να μπορεί να ερμηνεύεται αξιόπιστα από μια μεγάλη ποικιλία χρηστών, συμπεριλαμβανομένων βοηθητικών τεχνολογιών. Αυτό σημαίνει ότι οι χρήστες πρέπει να μπορούν να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο καθώς προωθούν τις τεχνολογίες αλλά και καθώς την εξέλιξη των τεχνολογιών.
Εάν κάποιο από αυτά δεν είναι αληθές, οι χρήστες με ειδικές ανάγκες δεν θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον Ιστό.
 

Τεχνικές βάσει αρχών

Στον οδηγό που παρουσιάζει η λίστα WCAG 2 μπορεί κανείς να βρει κάποιες βασικές τεχνικές για την επίτευξη των τεσσάρων αρχών ενός ευπρόσιτου site.
 
Αντιληπτό
  • Χρήση εναλλακτικών λύσεων κειμένου για οποιοδήποτε περιεχόμενο εκτός κειμένου. Ώστε να μπορεί να μετατραπεί σε άλλες μορφές που χρειάζονται οι άνθρωποι, όπως μεγάλα έντυπα, λόγια, σύμβολα ή απλούστερη γλώσσα.
  • Προσαρμόσιμο περιεχόμενο που μπορεί να παρουσιαστεί με διαφορετικούς τρόπους (για παράδειγμα απλούστερη διάταξη) χωρίς να χαθεί πληροφορία ή δομή.

Χρηστικό
  • Προσβασιμότητα όλων των λειτουργιών από το πληκτρολόγιο.
  • Παροχή αρκετού χρόνου στους χρήστες, ώστε να διαβάσουν και χρησιμοποιήσουν περιεχόμενο.
  • Αποφυγή χρήσης ή σχεδιασμού περιεχομένου που μπορεί να προκαλέσει επιληπτικά επεισόδιά.
  • Ευκολία πλοήγησης στο site.
 
Κατανοητό
  • Ευανάγνωστο και κατανοητό περιεχόμενο κειμένου.
  • Δημιουργία ιστοσελιδών που εμφανίζονται και λειτουργούν με προβλέψιμους τρόπους.

Εύρωστο
  • Μεγιστοποίηση της συμβατότητας με τρέχοντες και μελλοντικούς πράκτορες χρηστών, συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών τεχνολογιών.
 
Ανεξάρτητα από τις προκλήσεις που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν, τα άτομα με αναπηρίες μπορούν να συμβάλλουν ισάξια στην κοινωνία. Αρκεί να αφαιρεθούν περιττά εμπόδια. Η αύξηση της προσβασιμότητας στο Διαδίκτυο είναι ένα σημαντικό βήμα. Μικρό σε εφαρμόσιμες αλλαγές. Μεγάλο στο αντίκτυπο της ανθρώπινης ζωής.
 
https://www.un.org/development/desa/disabilities/news/news/idpd2019.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/
 
 
Share: