ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • BUSINESS PLAN
  • CONSULTING
  • STRATEGY
  • BRANDING
  • E-SHOP
  • 360° MARKETING

Ένα καινοτόμο πακέτο υπηρεσιών
Εμείς στην FDN GROUP αντιλαμβανόμαστε την έννοια του 360 στη βάση ότι η εταιρεία μας μπορεί να υποστηρίξει τον εκάστοτε πελάτη στο σύνολο της ψηφιακής του εικόνας από το λογότυπο και το branding έως και το ολοκληρωμένο marketing και τις πωλήσεις. Για να πετύχουμε ένα ολοκληρωμένο και αποδοτικό αποτέλεσμα ακολουθούμε συγκεκριμένες διαδικασίες. 

Αναλύουμε τις ανάγκες της επιχείρησης βάσει μίας καλά οργανωμένης συνέντευξης όπου καταγράφουμε τις μέγιστες δυνατές πληροφορίες για την επιχείρηση, τη θέση της στην αγορά, τις ανάγκες της και τους στόχους της. Βάσει των στοιχείων αυτών δημιουργούμε ένα ολοκληρωμένο πλάνο με προτάσεις που προσαρμόζονται στις δυνατότητες της επιχείρησης προσφέροντας το βέλτιστο αποτέλεσμα. Τα βήματα που ακολουθούνται είναι τα εξής:

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ
Μελετάμε τον ανταγωνισμό. Τόσο τον εγχώριο όσο και τον ανταγωνισμό του εξωτερικού. Αναλύουμε τη θέση της επιχείρησης στην αγορά σε σχέση με τον ανταγωνισμό. 

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Κατά τη διαδικασία της συνέντευξης συζητάμε τις δυνατότητες της επιχείρησης τη δεδομένη χρονική στιγμή σε οικονομικούς πόρους, σε ανθρώπινο δυναμικό και εμπόρευμα - υπηρεσίες. 

BUSINESS PLAN
Με βάση τα στοιχεία που μας έχουν δοθεί και την έρευνα που έχουμε πραγματοποιήσει εκτελούμε ένα ολοκληρωμένο business plan έτσι ώστε να έχουμε στα χέρια μας τόσο εμείς όσο και ο πελάτης τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθηθούν για το δρόμο προς την επιτυχία.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
Ξεκινάμε την εκτέλεση του έργου βάσει της συμφωνίας που διαμορφώνεται από το business plan και ένας σύμβουλος της εταιρείας μας είναι πάντα δίπλα στον πελάτη για να παρακολουθεί την πορεία και την απόδοση όλων των συντονισμένων προσπαθειών.


Έχουμε διαμορφώσει ένα καινοτόμο και ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών έτσι ώστε να καλύψει πλήρως τις ανάγκες της επιχείρησης στους ακόλουθους τομείς. 
• Ανάπτυξη της διαδικτυακής παρουσίας του πελάτη μέσω της δημιουργίας ηλεκτρονικού καταστήματος - ιστοσελίδας ανάλογα με τις ανάγκες.
• Ολοκληρωμένη ψηφιακή μεταστροφή της επιχείρησης μέσω της κατάλληλης μηχανογράφησης.
• Στρατηγική διαχείριση του συνολικού marketing της επιχείρησης.
• Στρατηγική διαχείριση του digital marketing της επιχείρησης.
• Ολοκληρωμένη γραφιστική υποστήριξη σε όλες τις εκφάνσεις της επικοινωνίας του πελάτη. 
• Συμβουλευτική σε θέματα εσωτερικής οργάνωσης και δομής της επιχείρησης
• Συμβουλευτική και υποστήριξη σε εξωτερικούς συνεργάτες της επιχείρησης που εμπλέκονται με τις ανωτέρω διαδικασίες (φωτογράφοι, courier, τράπεζες, υπηρεσίες και εργαλείων τρίτων εταιρειών).